Rok pierwszego upublicznienia tematu – 2015 Reiki dla … (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie molekuły … jej (określ fragment ciała (organ) któremu robisz zabieg) są zawsze prawidłowe, ich wiązania chemiczne są zawsze właściwe, a zbudowany z nich . (powtórz określenie wymienionego wcześniej  fragmentu ciała) ) jest zawsze zdrowy i w […]