Pewien sceptyk, gotów do kłótni, prosił:
„Wymień jeden praktyczny, przyziemny rezultat duchowości”.
„Bardzo proszę”, odparł Mistrz.
„Gdy ktoś cię obraża, możesz wznieść swojego ducha tam, gdzie obelgi nie docierają”.

Anthony de Mello SJ

Duchowość jest celem poszukiwań wielu ludzi. Są wśród nich tacy, co godzinami modlą się lub medytują, niemal codziennie uczęszczają do Kościoła i przystępują do Sakramentów Świętych, są także idący trochę na skróty, którzy zażywają krople energetyzujące mające podnosić ich wibracje. Wszyscy poniekąd mają rację. Wszystko to, co czynią wzmacnia i utrwala ich poziom rozwoju duchowego i czasami powoduje jego wzrost. Te działania dla wielu są tylko sposobem, żeby pokazać innym swoją „świętość”. Prawdziwa duchowość, której najczęściej nie czują i nie rozumieją, polega na czymś innym.
Wiele lat temu, zanim zostałem mistrzem Reiki, w czasie medytacji otrzymałem przekaz umożliwiający mi ocenę poziomu duchowości. Zacząłem wykorzystywać ten dar do wędrówki na mojej ścieżce duchowego rozwoju. Uczyłem się, poprzez doświadczenia. Doświadczałem, co powoduje rozwój a co spadek mojego poziomu duchowego. Zmuszało to mnie do przewartościowywania moich poglądów.

Minęło kilka lat zanim udało mi się zrozumieć na czym polega duchowość. Dzisiaj wiem że duchowość (nie mylić z duchem) jest niczym innym jak wrażliwością na odbiór subtelnych wibracji (bezwarunkowej miłości) o bardzo wysokiej częstotliwości. Im wyższy poziom rozwoju duchowego, tym bliżej jesteśmy Źródła (Boga).

Korzystając z drogi jaką wskazał nam Jezus, podobnie jak On, możemy zjednoczyć się z Ojcem. Potrzebne jest do tego czyste serce pełne bezwarunkowej miłości. Możemy to osiągnąć poprzez stałą, nie pozorowaną, pracę nad sobą.
Najgorszym wrogiem duchowości jest materializm. Nie należy łączyć go z posiadaniem i gromadzeniem dóbr materialnych. Znajduje się on we wnętrzu człowieka. Można być materialistą i nie posiadać niczego. Dla odmiany można osiągnąć wysoki poziom duchowego rozwoju będąc bardzo bogatym.
Jakie efekty uzyskamy na drodze rozwoju duchowego zależy w znacznej części od naszego nastawienia do: siebie, swojego rozwoju duchowego, materializmu, Boga, Źródła, wiary, kościoła, religii i wielu innych elementów z których składa się nasze życie (zobacz: www.nastawienia.pl).