Data ostatniej aktualizacji – 2023-06-07

      Pracując z energią Reiki jako mistrz i nauczyciel odkrywam coraz więcej dziedzin jej zastosowania. Bardzo pomagają mi w tym moi uczniowie przychodząc do mnie z przeróżnymi swoimi problemami. Analiza tych problemów często skutkowała powstawaniem nowych intencji. 

       Poniżej zamieszczam intencje do wykorzystania do zabiegów na różne sytuacje. Są wśród nich przykłady intencji przekazanych mi przez moich nauczycieli jak i intencje opracowane przeze mnie (opatrzone datą ich upublicznienia).

       Opisane poniżej intencje umożliwiają bezpieczne wykonywanie zabiegów przez moich uczniów posiadających co najmniej II stopień wtajemniczenia Reiki. Z moich obserwacji wnoszę, że przedstawione intencje używane przez osoby nie inicjowane przeze mnie niekoniecznie działają tak jak należałoby oczekiwać i może się zdarzać, że działania ich będzie nieskuteczne lub odwrotne do oczekiwanych.

      Nie umiem powiedzieć dlaczego się tak dzieje. Prawdopodobnie związane jest to z poziomem Energii przekazanej w czasie inicjacji Reiki. Nie biorę odpowiedzialności za następstwa korzystania z poniższych intencjami przez osoby nie inicjowane przeze mnie.

      Powyższa uwaga dotyczy także osób inicjowanych przeze mnie i ponownie inicjowanych przez innych mistrzów.

1.

Autoagresja

2.

Byty i astrale

1. Byty i astrale – pomoc
2. Byty i astrale – przenoszenie
.
3.

Cechy charakteru

4.

Dojrzałość

5.

Egzorcyzm

6.

Gospodarka wodno-elektrolitowa

7.

Klątwy

1. Cofnięcie klątwy
2. Zdjęcie klątwy
.
8.

Koronawirus

1. Koronawirus-zabezpieczenie
2. Koronawirus-zakażenie
3. Koronawirus-regeneracja
.
9.

Kotwice energetyczne

10.

Masa ciała

11.

Mądrość życiowa

12.

Molekuły

13.

Mutacje genowe

14.

Nieludzkie komórki

15.

Nowotwory

1. Ochrona przed nowotworami
2. Powstawanie nowotworów
3. Likwidacja określonych nowotworów
4. Przerzuty nowotworowe (blokowanie)
5. Przerzuty nowotworowe (inicjowanie)
.
16.

Oczyszczanie

17.

Pamiętanie

18.

Poczucie odpowiedzialności

19.

Przeszłość

20.

Przeszłość – narodziny

21.

Przeznaczenie

22.

Przysięgi i zobowiązania

23.

Przyszłość

24.

Pułapki

25.

Rodzina

1. Agresja
2. Chowane urazy
3. Dobre słowo, ale źle zrozumiane
4. Drapieżne prezenty
5. Dziecko naprawiające
6. Harmonia w związku
7. Krypty i widma
8. Lojalność rodzinna
9. Mity rodzinne
10. Obciążenia rodzinne
11. Odblokowanie umysłu
12. Podwójne wiązanie
13. Projekt cel
14. Przyrzeczenia
15. Rachunki rodzinne
16. Rany emocjonalne
17. Rytuały pogrzebowe
18 Skrywane hańby
19 Sprawiedliwość rodzinna
20. Tradycja
21. Traumy
22. Wierność przodkom
23. Współświadomość
24. Wzorce postępowania
25. Wzorce struktury rodzinnej
26. Zjednoczenie z rodziną
27. Zjednoczenie z rodziną duchową
.
26.

Siły Ciemności, Siły Światła

27.

Sny

28.

Sprawność

29

Stereotypy

30.

Stosunek

31.

Świadomość

32.

Teraźniejszość

33

Uroki

1. Cofnięcie uroku
2. Zdjęcie uroku
.
34.

Utrwalanie wibracji

35.

Wiek biologiczny

36.

Witalność

37.

Wypowiedź

38.

Złe energie

39.

Znaki zodiaku

Jeżeli nie wiesz z którym tematem powinieneś pracować i ile czasu mu poświęcić –

kliknij tutaj

W przedstawionych wyżej tematach rodzinę definiuje pokrewieństwo krwi.

Pełne przepracowanie każdego tematu wymaga wykonania

od kilku do kilku tysięcy godzin zabiegów Reiki.

Uwagi, sugestie i wątpliwości dotyczące opisanych zabiegów

proszę zgłaszać tylko do mnie.

;