Data ostatniej aktualizacji – 2023-06-07

      Pracując z energią Reiki jako mistrz i nauczyciel odkrywam coraz więcej dziedzin jej zastosowania. Bardzo pomagają mi w tym moi uczniowie przychodząc do mnie z przeróżnymi swoimi problemami. Analiza tych problemów często skutkowała powstawaniem nowych intencji. 

       Poniżej zamieszczam intencje do wykorzystania do zabiegów na różne sytuacje. Są wśród nich przykłady intencji przekazanych mi przez moich nauczycieli jak i intencje opracowane przeze mnie (opatrzone datą ich upublicznienia).

       Opisane poniżej intencje umożliwiają bezpieczne wykonywanie zabiegów przez moich uczniów posiadających co najmniej II stopień wtajemniczenia Reiki. Z moich obserwacji wnoszę, że przedstawione intencje używane przez osoby nie inicjowane przeze mnie niekoniecznie działają tak jak należałoby oczekiwać i może się zdarzać, że działania ich będzie nieskuteczne lub odwrotne do oczekiwanych.

      Nie umiem powiedzieć dlaczego się tak dzieje. Prawdopodobnie związane jest to z poziomem Energii przekazanej w czasie inicjacji Reiki. Nie biorę odpowiedzialności za następstwa korzystania z poniższych intencjami przez osoby nie inicjowane przeze mnie.

      Powyższa uwaga dotyczy także osób inicjowanych przeze mnie i ponownie inicjowanych przez innych mistrzów.

1.

Byty i astrale

1. Byty i astrale – pomoc
2. Byty i astrale – przenoszenie
.
2.

Cechy charakteru

4.

Dojrzałość

5.

Egzorcyzm

5.

Klątwy

1. Cofnięcie klątwy
2. Zdjęcie klątwy
.
6.

Kotwice energetyczne

7,

Mądrość życiowa

8.

Pamiętanie

9.

Poczucie odpowiedzialności

10.

Przeszłość

11.

Przeszłość – narodziny

12.

Przeznaczenie

13.

Przysięgi i zobowiązania

14.

Przyszłość

15.

Pułapki

16.

Rodzina

1. Agresja
2. Chowane urazy
3. Dobre słowo, ale źle zrozumiane
4. Drapieżne prezenty
5. Dziecko naprawiające
6. Harmonia w związku
7. Krypty i widma
8. Lojalność rodzinna
9. Miłość
10. Mity rodzinne
11. Obciążenia rodzinne
12. Odblokowanie umysłu
13. Podwójne wiązanie
14. Projekt cel
15. Przyrzeczenia
16. Rachunki rodzinne
17. Rany emocjonalne
18. Rytuały pogrzebowe
19 Skrywane hańby
20 Sprawiedliwość rodzinna
21. Tradycja
22. Traumy
23. Wierność przodkom
24. Współświadomość
25. Wzorce postępowania
26. Wzorce struktury rodzinnej
27. Zjednoczenie z rodziną
28. Zjednoczenie z rodziną duchową
.
17.

Siły Ciemności, Siły Światła

18.

Sny

19

Stereotypy

20.

Stosunek

21.

Świadomość

22.

Teraźniejszość

23

Uroki

1. Cofnięcie uroku
2. Zdjęcie uroku
.
24.

Utrwalanie wibracji

25.

Wypowiedź

26.

Zdrowie

1. Autoagresja
2. Gospodarka wodno – elektrolitowa
3. Koronawirus – regeneracja
4. Koronawirus – zabezpieczenie
5. Koronawirus – zakażenie
6. Masa ciała
7. Molekuły
8. Mutacje genowe
9. Nieludzkie komórki
10. Nowotwory – likwidacja
11. Nowotwory – ochrona
12. Nowotwory – powstawanie
13. Nowotwory – przerzuty (blokowanie)
14. Nowotwory – przerzuty (inicjowanie)
15. Oczyszczanie
16. Sprawność
17. Wiek biologiczny (metaboliczny)
18. Witalność
.
27.

Złe energie

28.

Znaki zodiaku

Jeżeli nie wiesz z którym tematem powinieneś pracować i ile czasu mu poświęcić –

kliknij tutaj

W przedstawionych wyżej tematach rodzinę definiuje pokrewieństwo krwi.

Pełne przepracowanie każdego tematu wymaga wykonania

od kilku do kilku tysięcy godzin zabiegów Reiki.

Uwagi, sugestie i wątpliwości dotyczące opisanych zabiegów

proszę zgłaszać tylko do mnie.

;