Rok pierwszego upublicznienia tematu – 2015

Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie molekuły … jej (określ fragment ciała (organ) któremu robisz zabieg) są zawsze prawidłowe, ich wiązania chemiczne są zawsze właściwe, a zbudowany z nich . (powtórz określenie wymienionego wcześniej  fragmentu ciała) ) jest zawsze zdrowy i w pełni funkcjonalny. .

Molekuła – grupa co najmniej dwóch atomów trwale połączonych ze sobą za pomocą wiązań chemicznych.