Data pierwszego upublicznienia tematu – 2013-04-26

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystko to, co ogranicza i wszystko to, co upośledza moje zmysły jest teraz, zawsze i na zawsze pokonane i od teraz wszystkie moje zmysły zawsze funkcjonują prawidłowo i bez ograniczeń.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystko to, co ogranicza i wszystko to, co upośledza jej zmysły jest teraz, zawsze i na zawsze pokonane i od teraz wszystkie jej zmysły zawsze funkcjonują prawidłowo i bez ograniczeń.

 

Zmysłami człowieka nazywamy zdolność do odbierania rożnych bodźców dzięki odpowiednim receptorom, które są połączone drogami nerwowymi z mózgiem. Dzięki zmysłom człowiek jest w stanie odbierać otaczającą go rzeczywistość oraz reagować na bodźce zewnętrzne i sprawnie funkcjonować.