Wszystkim uczestniczącym ciałem i duchem w spotkaniu czwartkowym

(Wrocław, 17.10.2019 r.)

bardzo dziękuję za pamięć

o 25 rocznicy mojego mistrzostwa Reiki

 i za wielkie serce, piękne kwiaty oraz wspaniały tort

z którego pozostały tylko świeczki.

                                      Marian Bartkowiak