W imieniu fundacji „Strachota”,

 proszę o przekazanie 1% swojego podatku

na rzecz prowadzonego przez nas

Przedszkola Ekologicznego

Wypełniając swój PIT proszę wpisać:

0000224647 w rubryce „Numer KSR”

koniecznie z dopiskiem

„Przedszkole Ekologiczne”

w rubryce „Cel szczegółowy 1%”