Data pierwszego upublicznienia tematu – 2021-12-07

Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie jej geny o sygnaturze IntClust2 są teraz, zawsze i na zawsze wyłączone.

 

Gen o sygnaturze IntClust2 jest odpowiedzialny za szczególnie agresywną formę raka piersi.

https://www.national-geographic.pl/artykul/pokonano-raka-piersi-odpornego-na-terapie-hormonalna