Każda szczepionka, nawet ta najlepsza, zawiera substancje mogące wywołać u osób wrażliwych niepożądane skutki uboczne. Można zmniejszyć niebezpieczeństwo powikłań oczyszczając szczepionkę energią Reiki z intencją:

Reiki dla mnie, która sprawia, że w dawce szczepionki na COVID-19, którą będę zaszczepiony wszystko to, co dla mnie jest w niej szkodliwe i może wywołać jakiekolwiek negatywne i niepożądane skutki uboczne jest natychmiast usunięte, a to czego brakuje w niej jest natychmiast dodane i ta szczepionka  w 100 procentach  chroni mnie na zawsze przed zakażeniem wszelkimi mutacjami koronawirusa.

Przekazując energii Reiki na dawkę szczepionki dla innej osoby lub dawki szczepionki dla wielu osób jednoznacznie określonych, albo w przypadku przekazywania Energii bezpośrednio na określoną partię dawek dla nieokreślonych osób intencja powinna być dostosowana do realizowanego zadania.