Terminy seminariów Reiki prowadzonych przez

Mistrza Mariana Bartkowiaka

  1. Jedyną kompetentną osobą do udzielania szczegółowych informacji na temat organizacji seminarium jest organizator.
  2. Gośćmi na seminarium II stopnia mogą być tylko osoby posiadające identyfikator.
  3. Dla gości liczba miejsc jest ograniczona.

Wrocław

7 – 8 październik 2023

Zapisy dla osób biorących pierwszy raz udział w seminarium I lub II stopnia:: 18 wrzesień – 6 październik

Zapisy dla pozostałych osób: 21 wrzesień – 4 październik

Organizator: M-Reiki

tel. 694 550-590