Data ostatniej aktualizacji – 2023-11-16

      Pracując z energią Reiki jako mistrz i nauczyciel odkrywam coraz więcej dziedzin jej zastosowania. Bardzo pomagają mi w tym moi uczniowie przychodząc do mnie z przeróżnymi swoimi problemami. Analiza tych problemów często skutkowała powstawaniem nowych intencji. 

       Poniżej zamieszczam intencje do wykorzystania do zabiegów na różne sytuacje. Są wśród nich przykłady intencji przekazanych mi przez moich nauczycieli jak i intencje opracowane przeze mnie (opatrzone datą ich upublicznienia).

       Opisane poniżej intencje umożliwiają bezpieczne wykonywanie zabiegów przez moich uczniów posiadających co najmniej II stopień wtajemniczenia Reiki. Z moich obserwacji wnoszę, że przedstawione intencje używane przez osoby nie inicjowane przeze mnie niekoniecznie działają tak jak należałoby oczekiwać i może się zdarzać, że działania ich będzie nieskuteczne lub odwrotne do oczekiwanych.

      Nie umiem powiedzieć dlaczego się tak dzieje. Prawdopodobnie związane jest to z poziomem Energii przekazanej w czasie inicjacji Reiki. Nie biorę odpowiedzialności za następstwa korzystania z poniższych intencjami przez osoby nie inicjowane przeze mnie.

      Powyższa uwaga dotyczy także osób inicjowanych przeze mnie i powtórnie inicjowanych, na II lub III stopień Reiki, przez innych mistrzów.

1.

Błędy wychowawcze

1.1. Naprawianie błędów wychowawczych
1.2. Uwolnienie od popełniania błędów wychowawczych
1.3. Uwolnienie się od popełnionych błędów wychowawczych
.
2.

Byty i astrale

2.1. Byty i astrale – pomoc
2.2. Byty i astrale – przenoszenie
.
3.

Cechy charakteru

4.

Dojrzałość

5.

Egzorcyzm

6.

Klątwy

6.1. Cofnięcie klątwy
6.2. Rzucenie klątwy
6.3. Zdjęcie klątwy
.
7.

Kotwice energetyczne

8,

Mądrość życiowa

9.

Nauka

9.1. Pamiętanie
9.2. Przyswajanie wiedzy
9.3. Uczenie się
.
10.

Poczucie odpowiedzialności

11.

Przeszłość

12.

Przeszłość – narodziny

13.

Przeznaczenie

14.

Przysięgi i zobowiązania

15.

Przyszłość

16.

Pułapki

17.

Rodzina

17.1. Agresja
17.2. Chowane urazy
17.3. Długi przeszłości
17.4. Dobre słowo, ale źle zrozumiane
17.5. Drapieżne prezenty
17.6. Dziecko naprawiające
17.7. Harmonia w związku
17.8. Krypty i widma
17.9. Lojalność rodzinna
17.10. Miłość
17.11. Mity rodzinne
17.12. Obciążenia rodzinne
17.13. Odblokowanie umysłu
17.14. Podwójne wiązanie
17.15. Projekt cel
17.16. Przyrzeczenia
17.17. Rachunki rodzinne
17.18. Rany emocjonalne
17.19. Rytuały pogrzebowe
17.20. Skrywane hańby
17.21. Sprawiedliwość rodzinna
17.22. Śluby
17.23. Tradycja
17.24. Traumy
17.25. Wierność przodkom
17.26. Współświadomość
17.27. Wzorce postępowania
17.28. Wzorce struktury rodzinnej
17.29. Zjednoczenie z rodziną
17.30. Zjednoczenie z rodziną duchową
.
18.

Siły Ciemności, Siły Światła

19.

Sny

20

Stereotypy

21.

Stosunek

22.

Świadomość

23.

Teraźniejszość

24

Uroki

24.1. Cofnięcie uroku
24.2. Uniemożliwienie rzucenia uroku
24.3. Zdjęcie uroku
.
25.

Utrwalanie wibracji

26.

Wypowiedź

27.

Zdrowie

27.1. Autoagresja
27.2. Gospodarka wodno – elektrolitowa
27.3.

Koronawirus

27.3.1. Koronawirus-regeneracja
27.3.2. Koronawirus-zabezpieczenie
27.3.3. Koronawirus-zakażenie
.
27.4. Masa ciała
27.5. Molekuły
27.6. Mutacje genowe
27.7. Nieludzkie komórki
27.8.

Nowotwory

27.8.1. Likwidacja określonych nowotworów
27.8.2. Ochrona przed nowotworami
27.8.3. Powstawanie nowotworów
27.8.4. Przerzuty nowotworowe (blokowanie)
27.8.5. Przerzuty nowotworowe (inicjowanie)
.
27.9. Oczyszczanie
27.10. Regeneracja
27.11. Sprawność
27.12. Starzenie
27.13. Wiek biologiczny (metaboliczny)
27.14. Witalność
.
28.

Złe energie

29.

Zło

29.1. Zło – uwolnienie
29.2. Zło – zadośćuczynienie
.
30.

Znaki zodiaku

Jeżeli nie wiesz z którym tematem powinieneś pracować i ile czasu mu poświęcić –

kliknij tutaj

W przedstawionych wyżej tematach rodzinę definiuje pokrewieństwo krwi.

Pełne przepracowanie każdego tematu wymaga wykonania

od kilku do kilku tysięcy godzin zabiegów Reiki.

Uwagi, sugestie i wątpliwości dotyczące opisanych zabiegów

proszę zgłaszać tylko do mnie.

;