Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-09-15

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że jestem teraz i zawsze wolny(a) od popełniania błędów wychowawczych.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że jest ona teraz i zawsze wolna od popełniania błędów wychowawczych.
 
 
Błędy wychowawcze – zachowania wychowawcy, które stanowią realną przyczynę (lub ryzyko) powstania szkodliwych dla rozwoju wychowanka skutków .