Rok pierwszego upublicznienia tematu – 2001

Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystko to, co z tego dnia negatywnie i destrukcyjnie oddziałuje dzisiaj na nią, na jej dzisiejsze życie, na jej relacje rodzinne, społeczne i zawodowe, … jest zamienione na energię miłości, mądrości, … , która naprawia wszelkie zrodzone zło.

Zalecana jest wizualizacja  momentu narodzin w wersji bardzo pozytywnej.