2021-05-02

 

Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że następuje reaktywacja wszystkich jej helis bez przekłamań i szkodliwych mutacji.

 

Dojrzałość jest kojarzona na ogół z wiekiem. Jest wiele rodzajów dojrzałości, których rozwój może przebiegać niezgodnie z upływającym czasem.