Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-03-04

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie złe, nieprawdziwe, zmyślone, fałszywe, pozorne przekazy zawarte w moch rodzinnych mitach i mitach wszystkich pokoleń mojej rodziny są teraz i na zawsze zmienione na prawidłowe lub na zawsze usunięte i zapomniane.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie złe, nieprawdziwe, zmyślone, fałszywe, pozorne przekazy zawarte w jej rodzinnych mitach i mitach wszystkich pokoleń jej rodziny są teraz i na zawsze zmienione na prawidłowe lub na zawsze usunięte i zapomniane.

 

Mity oznaczają historie opowiadaną od pokoleń, które zawierają zarówno elementy prawdy historycznej, jak i pierwiastki fantastyczne.