Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-06-17

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie moje obciążenia rodzinne i obciążenia wszystkich pokoleń mojej rodziny przestają istnieć teraz i na zawsze.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie jej obciążenia rodzinne i obciążenia wszystkich pokoleń jej rodziny przestają istnieć teraz i na zawsze.