Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-10-30

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie śluby kiedykolwiek wymuszone na mnie oraz wszystkie złożone przeze mnie śluby niemożliwe do spełnienia i wszystkie obciążające mnie śluby wstępnych i moje śluby scedowane na zstępnym są teraz i na zawsze rozwiązane.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie śluby kiedykolwiek wymuszone na niej oraz wszystkie złożone przez nią śluby niemożliwe do spełnienia i wszystkie obciążające ją śluby wstępnych i jej śluby scedowane na zstępnym są teraz i na zawsze rozwiązane.
 
 
Złożenie ślubów stanowi gwarancję przestrzegania umowy, dotrzymania zobowiązania, wywiązania się z powinności. Pozostawia ono swoje ślady na planach duchowych i energetycznych ślubującego. Na planach energetycznych i duchowych ślubujący może zostać zwolniony ze złożonych ślubów tylko przez tych, którym ślubował lub w przypadku upłynięcia okresu, którego śluby dotyczyły. Zaniechanie lub niemożność ich spełnienia może skutkować poważnymi problemów w przyszłości.