Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-07-14

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie moje traumy i traumy odziedziczone po moich wstępnych i wszystkie traumy przekazane moim zstępnym są teraz, zawsze i na zawsze zamienione na miłe wspomnienia lub całkowicie zapomniane.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie jej traumy i traumy odziedziczone po jej wstępnych i wszystkie traumy przekazane jej zstępnym są teraz, zawsze i na zawsze zamienione na miłe wspomnienia lub całkowicie zapomniane.