Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-07-14

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie negatywne zmiany w moim organizmie spowodowane gwałtownymi i przykrymi przeżyciami oraz traumami odziedziczonymi po moich wstępnych i traumy przekazane moim zstępnym są teraz, zawsze i na zawsze naprawione i zapomniane.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie negatywne zmiany w jej organizmie spowodowane gwałtownymi i przykrymi przeżyciami oraz traumami odziedziczonymi po jej wstępnych i traumy przekazane jej zstępnym są teraz, zawsze i na zawsze naprawione i zapomniane.