Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-07-14

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystko to, co w moim życiu negatywne spowodowane gwałtownymi i traumatycznymi zdarzeniami oraz traumami odziedziczonymi po moich wstępnych i wszystkie traumy przekazane moim zstępnym są teraz, zawsze i na zawsze naprawione, wybaczone i zapomniane
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystko to, co w jej życiu negatywne spowodowane gwałtownymi i traumatycznymi zdarzeniami oraz traumami odziedziczonymi po jej wstępnych i wszystkie traumy przekazane jej zstępnym są teraz, zawsze i na zawsze naprawione, wybaczone i zapomniane.