Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-01-03

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że … (np.: w Reiki swoją Linię Przekazu, w szkole swoją klasę, swoją grupę taneczną, swoich przyjaciół, itp.) uznaję za swoją duchową rodzinę teraz, zawsze i na zawsze.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla … (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że … (np.: w Reiki swoją Linię Przekazu, w szkole swoją klasę, swoją grupę taneczną, swoich przyjaciół, itp.) uznaje ona za swoją duchową rodzinę teraz, zawsze i na zawsze.
 
 
Uzyskaliśmy, poprzez inicjację, dostęp do energii Reiki. Nie każdemu udaje się korzystać wpełni z otrzymanych darów. Powodem może być brak jedności ze swoją Linią Przekazu.

Za duchową rodzinę możemy uznać dowolną grupę z którą się utożsamiamy lub do której należymy np.: drużynę sportową do której należymy, zespół z którym wykonujemy jakiejś ważne zadanie, przyjaciół, itp. . Zjednoczenie duchowe pomaga w realizacji wspólnych celów i ułatwia wzajemne relacje w grupie. Po zakończeniu współpracy z grupą lub jej rozwiązaniu zjednoczenie duchowe  przestaje obowiązywać.