Data pierwszego upublicznienia tematu – 2022-07-25

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że … (np.: wszystkie osoby formalnie spokrewnione ze mną; mojego męża; moją żonę; moje dziecko; mojego ojca; moją matkę; …) uznaję za swoją rodzinę teraz, zawsze i na zawsze.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla … (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że … (np.: wszystkie osoby formalnie spokrewnione z nią; swojego męża; swoją żonę; swoje dziecko; swojego ojca; swoją matkę; …) uznaje ona za swoją rodzinę teraz, zawsze i na zawsze.
 
 
Formalnie należymy do swojej rodziny (np. z urodzenia, przysposobienia, …), ale wewnętrznie, wszystkich lub niektórych jej członków, możemy odczuwać  jako osoby nam obce a nawet wrogie.

Takie podejście do rodziny lub wybranych jej członków dziedziczymy po dziadkach,

Do rodziny wewnętrznie możemy przyjąć osoby nam bliskie, niekoniecznie z nami formalnie spokrewnione (partnera, konkubenta, przyjaciela, ….).

Przyjęcie kogoś wewnętrznie do rodziny pomaga poprawić wzajemne relacje.

Formalnie przynależnym do rodziny jest każdy należący do naszej linii genealogicznej i aktualny współmałżonek wraz ze swoją formalnie przynależną mu rodziną.