Rok pierwszego upublicznienia tematu – 2003

 

Reiki dla (przedstaw jednoznacznie osobę/osoby/obiekty, której/którym jest robiony zabieg),), która sprawia, że wszystkie uroki rzucone na nią/nich/nie  są natychmiast, teraz i na zawsze zlikwidowane, wszystkie krzywdy przez nie wyrządzone są natychmiast zadośćuczynione, szkody natychmiast naprawione, straty natychmiast i bezpiecznie zrekompensowane w najbardziej odpowiedniej i korzystnej dla niej/nich formie. Rzucającym te uroki natychmiast i na zawsze odebrane są wszelkie możliwości ich rzucania i możliwości jakiegokolwiek działania energiami. Dodatkowo wszelkie wyrządzone w ten sposób zło, jest zwielokrotnione i natychmiast odesłane do tych, którzy świadomie te uroki rzucali, zlecali, pomagali lub ich rzucanie akceptowali. Odebrane są im także wszelkie możliwości zabezpieczenia się przed powrotem wyrządzonego zła, odbicia go, zneutralizowania lub przekazania komuś innemu. Ponadto odebrana im jest na zawsze jakakolwiek możliwość zidentyfikowania i dotarcia do neutralizującego te uroki.

 

Uroki,  rzucone przez nas, możemy zneutralizować intencją:

Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie kiedykolwiek rzucone przeze mnie uroki są natychmiast, teraz i na zawsze zlikwidowane, wszystkie krzywdy przez nie wyrządzone są natychmiast zadośćuczynione, szkody natychmiast naprawione, straty natychmiast i bezpiecznie zrekompensowane w najbardziej odpowiedniej i korzystnej formie dla pokrzywdzonych.

Urok – negatywna siła mogąca komuś lub czemuś szkodzić.