Rok pierwszego upublicznienia tematu – 2003

 
 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie uroki rzucone na mnie są natychmiast, teraz i na zawsze zlikwidowane, wszystkie krzywdy przez nie wyrządzone są natychmiast zadośćuczynione, szkody natychmiast naprawione, straty natychmiast i bezpiecznie zrekompensowane w najbardziej odpowiedniej i korzystnej dla mnie formie. Rzucającym te uroki natychmiast i na zawsze odebrane są wszelkie możliwości ich rzucania i możliwości jakiegokolwiek działania energiami. Dodatkowo wszelkie wyrządzone w ten sposób zło, jest zwielokrotnione i natychmiast odesłane do tych, którzy świadomie te uroki rzucali, zlecali, pomagali lub ich rzucanie akceptowali. Odebrane są im także wszelkie możliwości zabezpieczenia się przed powrotem wyrządzonego zła, odbicia go, zneutralizowania lub przekazania komuś innemu. Ponadto odebrana im jest na zawsze jakakolwiek możliwość zidentyfikowania i dotarcia do mnie.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (przedstaw jednoznacznie osobę/osoby/obiekty, której/którym jest robiony zabieg),), która sprawia, że wszystkie uroki rzucone na nią/nich/nie  są natychmiast, teraz i na zawsze zlikwidowane, wszystkie krzywdy przez nie wyrządzone są natychmiast zadośćuczynione, szkody natychmiast naprawione, straty natychmiast i bezpiecznie zrekompensowane w najbardziej odpowiedniej i korzystnej dla niej/nich formie. Rzucającym te uroki natychmiast i na zawsze odebrane są wszelkie możliwości ich rzucania i możliwości jakiegokolwiek działania energiami. Dodatkowo wszelkie wyrządzone w ten sposób zło, jest zwielokrotnione i natychmiast odesłane do tych, którzy świadomie te uroki rzucali, zlecali, pomagali lub ich rzucanie akceptowali. Odebrane są im także wszelkie możliwości zabezpieczenia się przed powrotem wyrządzonego zła, odbicia go, zneutralizowania lub przekazania komuś innemu. Ponadto odebrana im jest na zawsze jakakolwiek możliwość zidentyfikowania i dotarcia do neutralizującego te uroki.
 
 
Urok – negatywna siła mogąca komuś lub czemuś szkodzić.