Data pierwszego upublicznienia tematu – 2013-04-26

Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że … (określ czego dotyczy zabieg), jest zawsze … (np.: sprawne, zdrowe, wolne bólu, stanów zapalnych …, itp.).

 

Zabieg ten można robić na wszystko, co dotyczy zdrowia człowieka.).