Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-04-25

 

Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystko to, co jest nieprawidłowe, fałszywe, patologiczne, destrukcyjne, ograniczające w jej współświadomości i współświadomości jej rodziny jest teraz i zawsze zamienione na prawidłowe, konstruktywne, inspirujące.

 

Podświadomość jednej osoby komunikuje się z podświadomością drugiej w przestrzeni współświadomej.