Od ponad dwudziestu lat zachęcam uczestników seminariów Reiki do podnoszenia swoich wibracji. Zbliża nas to  do Boga (Źródła), wzmacnia organizm i pomaga likwidować dotykające nas zło. Dzisiaj zbieramy plony naszej pracy.

Do określania poziomu wibracji, wykorzystuję skalę  opracowaną przez francuskiego radiestetę Andre Bovis’a. Pierwotnie zakres rejestrowanych częstotliwości w tej skali nie przekraczał 10 000 umownych jednostek pomiarowych. Zachowując wartość umownej jednostki, zakres skali rozszerzyłem do nieskończoności. Według tej skali wibracje przeciętnego dorosłego zdrowego człowieka wynoszą około 6 500 jednostek. Mając to na uwadze sprawdziłem poziom wibracji koronawirusa COVID-19. Okazało się, że jego wibracje są na poziomie około 15 000 jednostek. Kolejne badania pokazały, że dopiero wibracje powyżej 25 000 jednostek działają destrukcyjnie na niego i na wiele innych szkodliwych dla nas wirusów.

Wibracje większości małych zdrowych dzieci przekraczają poziom 25 000 jednostek. W procesie dojrzewania dzieci, problemy dnia codziennego, stresy, choroby, egoizm, zakłamanie, hipokryzja oraz wszelkie negatywne emocje, myśli i działania  obniżają ich wibracje.

Co zrobić żeby podnieść i utrzymać je na wysokim poziomie?

Najlepszym rozwiązaniem tego problemu okazała się modlitwa OJCZE NASZ odmawiana w pierwszej osobie i w czasie teraźniejszym.  Modlitwę może odmawiać każdy wierzący i niewierzący.

W tej wersji modlitwa przyjmuje postać:

OJCZE MÓJ, któryś jest w niebie
święci się imię Twoje;
jest królestwo Twoje;
jest wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba mojego powszedniego dajesz mi dzisiaj;
i odpuszczasz mi moje winy,
jako i ja odpuszczam moim winowajcom;
i nie dopuszczasz, abym ulegał pokusie;
ale mnie zbawiasz od złego.

Odmawiając 50 razy modlitwę OJCZE MÓJ, podnosisz swoje wibracje do poziomu około 30 000 jednostek. Każda kolejna odmówiona modlitwa pomaga utrzymać i utrwalić wibracje na tym poziomie, dając trwalsze zabezpieczenie przed wirusami. Modlitwę każdy musi odmawiać sam. Nie podnosi ona wibracji osób w intencji których ją odmawiamy.

Moi uczniowie podjęli inicjatywę codziennej wspólnej medytacji, chroniącej przed koronawirusem.  Umówiliśmy się na godzinę 21. Zwrócili się także do mnie z prośbą o wskazanie jak powinni w niej uczestniczyć.

Według mnie medytacja powinna przebiegać następująco:

  1. O godzinie 21 bądź w miejscu i pozycji w jakiej najczęściej medytujesz. Jeżeli wcześniej nie medytowałeś, to wybierz wygodną pozycję siedzącą.
  2. Wycisz się i wejdź na co najmniej poziom alfa. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, to zamknij oczy i skoncentruj się na swoim oddechu. Oddychaj coraz wolniej i coraz głębiej. Kiedy poczujesz, że Twój oddech jest już spokojny i głęboki zacznij liczyć od 10 do 1. Kolejne liczby wypowiadaj na wydechu z jednoczesną ich wizualizacją. Po wypowiedzeniu i zwizualizowaniu liczby 6 wypowiedz zabezpieczenie: gdyby w czasie tej medytacji zadzwonił telefon, dzwonek u drzwi lub w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa natychmiast otworzę oczy i będę bezpieczny, spokojny, wyciszony, pełen energii i sił do działania. Kontynuuj wizualizację i odliczanie liczb aż do 1.
  3. Po zakończeniu liczenia mentalnie podnieś wibracje do maksymalnego możliwego dla Ciebie poziomu i następnie mentalnie połącz się z wszystkimi medytującymi w tym momencie.
  4. Zwizualizuj sobie sieć łączącą Ciebie z całą grupą.
  5. Wyobraź sobie, że ta sieć przekształca się w ogromne zwierciadło, które na obszar, nad którym koncentrujemy swoje działania, emituje wibracje podnoszące wibracje tego terenu do poziomu w którym giną wszystkie znajdujące się tam szkodliwe wirusy a w szczególności koronawirus COVID-19.
  6. Pozostań w tej pozycji tak długo jak wytrzymasz, nie dłużej niż 30 minut. Możesz odmawiać modlitwę OJCZE MÓJ.
  7. Kiedy poczujesz, że powinieneś zakończyć medytację, przerwij połączenie z grupą i spokojnie wróć na swoje miejsce i otwórz oczy. Jeżeli masz trudności z wyjściem z medytacji, zacznij odliczanie od 1 do 10. Liczby wizualizuj i wypowiadaj na wydechu. Po wypowiedzeniu i zwizualizowaniu liczby 5 powiedz zabezpieczenie: gdy doliczę do 10 otworzę oczy i będę bezpieczny, spokojny, wyciszony, pełen energii i sił do działania. Następnie kontynuuj wizualizację i odliczanie liczb aż do 10. Po zakończeniu liczenia otwórz oczy.