Data pierwszego upublicznienia tematu – 2022-01-15

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie czynniki chroniące mnie przed zakażeniem się koronawirusem lub jego mutacjami są teraz i zawsze włączone.

 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie czynniki chroniące ją przed zakażeniem się koronawirusem lub jego mutacjami są teraz i zawsze włączone.