Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-07-02

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że w moim organizmie wszystkie kiedykolwiek zaistniałe negatywne mutacje genowe są teraz, zawsze i na zawsze cofnięte.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że w jej organizmie wszystkie kiedykolwiek zaistniałe negatywne mutacje genowe są teraz, zawsze i na zawsze cofnięte.
 
 
Mutacja genowa to zmiana w sekwencji DNA, która może prowadzić do zmian aminokwasów tworzących białko.