Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-09-10

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie, niezbędne do sprawnego funkcjonowania, ale obumierające, uszkodzone, zdegenerowane lub brakujące komórki w moim organizmie są jak najszybciej zastąpione nowymi i zdrowymi.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie, niezbędne do sprawnego funkcjonowania, ale obumierające, uszkodzone, zdegenerowane lub brakujące komórki w jej organizmie są jak najszybciej zastąpione nowymi i zdrowymi.