Data pierwszego upublicznienia tematu – 2024-01-16

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która teraz, zawsze i na zawsze chroni mnie przed uzależnianiem się do kogokolwiek lub czegokolwiek i jednocześnie uwalnia mnie od wszelkich uzależnień wcześniej nabytych lub przekazanych mi przez wstępnych.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która teraz, zawsze i na zawsze chroni ją przed uzależnianiem się do kogokolwiek lub czegokolwiek i jednocześnie uwalnia ją od wszelkich uzależnień wcześniej nabytych lub przekazanych jej przez wstępnych.
 
 
Uzależnienie – nabyta, silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności bądź zażywania jakiejś substancji psychoaktywnej.