Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-08-01

 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszelkie jej świadomie kiedykolwiek wyrządzone zło jest teraz i zawsze naprawione i zadośćuczynione, a wszystkie negatywne skutki tych działań, bez możliwości odbicia lub przekazania ich gdzieś indziej, wracają natychmiast do tych którzy to uczynili, zlecili lub akceptowali.