Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-09-15

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie, kiedykolwiek popełnione przeze mnie, błędy wychowawcze są teraz, zawsze i na zawsze naprawione, a negatywne skutki ich działania odwrócone i zapomniane.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie, kiedykolwiek popełnione przez nią, błędy wychowawcze są teraz, zawsze i na zawsze naprawione, a negatywne skutki ich działania odwrócone i zapomniane.
 
 
Błędy wychowawcze – zachowania wychowawcy, które stanowią realną przyczynę (lub ryzyko) powstania szkodliwych dla rozwoju wychowanka skutków .