Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-03-11

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie moje negatywne cechy charakteru są teraz i na zawsze zamienione na cechy pozytywne i wszystkie brakujące pozytywne cechy charakteru są teraz na zawsze dodane.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że jej wszystkie negatywne cechy charakteru są teraz i na zawsze zamienione na cechy pozytywne i wszystkie brakujące pozytywne cechy charakteru są jej teraz na zawsze dodane.
 
 
Cechy charakteru mogą być związane z datą urodzin, posiadanymi imionami, przeszłością, rodziną lub środowiskiem w którym się ta osoba wychowywała.