Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-05-15

 

Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie prezenty dawane i otrzymywane przez nią i wszelkie prezenty wręczone we wszystkich pokoleniach jej rodziny są zawsze wolne od jakichkolwiek negatywnych zobowiązań, a wszelkie podjęte tego typu zobowiązania przestają istnieć.

 

Niektóre otrzymane dary są bardzo zobowiązujące negatywnie. Za otrzymane dobro należy odpłacać się dobrem, ale niekoniecznie tym, którzy nam je dali.