Rok pierwszego upublicznienia tematu – 2000

Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg)z której natychmiast wyrzucone są wszystkie obce byty i astrale. Reiki dla wyrzucony bytów i astrali, których problemy, kłopoty i wszystko co je trzyma przy ziemi jest natychmiast rozwiązane lub zlikwidowane, a ich poziom duchowy wzrasta na tyle, że bez problemu przenoszę je w Świat Ducha. Reiki dla anioła stróża który w miejsce wyrzuconych bytów i astrali wprowadza anioła opiekuna, który strzeże i wspomaga ją do momentu przejęcia przez nią pełnej kontroli nad sobą, nie dłużej jednak, aniżeli np. 6 miesięcy..

Działa tylko, kiedy mamy do czynienia z bytami i astralami. W przypadku „sił ciemności’ następstwa takich zabiegów mogą być nieprzewidywalne i bardzo nieprzyjemne, a w najlepszym przypadku nieskuteczne.