Data pierwszego upublicznienia tematu – 2021-05-10

 
Reiki dla (przedstaw jednoznacznie osobę która rzuciła klątwy i teraz chce je cofnąć), która sprawia, że wszystkie kiedykolwiek rzucone przez nią klątwy są natychmiast, teraz i na zawsze zlikwidowane, wszystkie krzywdy przez nią wyrządzone są natychmiast zadośćuczynione, szkody natychmiast naprawione, straty natychmiast i bezpiecznie zrekompensowane w najbardziej odpowiedniej i korzystnej formie dla pokrzywdzonych.
 
 
Przeklinanie, złorzeczenie stanowi obciążenie w życiu osoby to czyniącej i może być przyczyną wielu jej problemów. Dotyczy to szczególnie osób rzucających, zlecających i akceptujących rzucenie klątwy. Podczas cofania klątwy, osoby które rzuciły, zleciły lub akceptowały ich rzucenie mogą odczuwać na sobie negatywne następstwa tego co uczyniły. Rzucone klątwy, do momentu całkowitego ich cofnięcia, są zawsze elementem psującym karmę osobom, które brały udział w ich rzuceniu.