Wersja poszerzona.

Rok pierwszego upublicznienia tematu – 2017

 

Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie kotwice energetyczne kiedykolwiek przyczepione do niej są natychmiast, teraz i na zawsze zlikwidowane, wszelkie zabezpieczenia uniemożliwiające ich likwidację są natychmiast usunięte, a ci, którzy te kotwice założyli są natychmiast i na zawsze pozbawieni wszelkich możliwości manipulowania energiami i przyczepiania kotwic energetycznych.

 

albo

Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie kotwice energetyczne kiedykolwiek przyczepione do niej są natychmiast, teraz i na zawsze zlikwidowane, wszelkie zabezpieczenia uniemożliwiające ich likwidację są natychmiast usunięte, wszystkie krzywdy przez nie wyrządzone są natychmiast zadośćuczynione, szkody przez nie wyrządzone są natychmiast naprawione, straty natychmiast i bezpiecznie zrekompensowane w najbardziej odpowiedniej i korzystnej dla niej formie, wszystkie przerzucone na nią choroby, cierpienia i problemy wracają natychmiast do tych którzy je przez te kotwice przekazali, bez możliwości odrzucenia ich, przekazania dalej lub zablokowania się przed ich powrotem, zyski przy pomocy tych kotwic uzyskane są natychmiast przekazane tym, którym te kotwice założono, a ci, którzy te kotwice założyli są natychmiast i na zawsze pozbawieni wszelkich możliwości manipulowania energiami i przyczepiania kotwic energetycznych..

 

Kotwica energetyczna – kanał energetyczny przez który zakładający kotwicę pobiera, od osoby do której się podłączył, potrzebną mu energię (pozytywną) oddając w zamian swoją niepotrzebną (prawie zawsze negatywną).

&nbsp