Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-01-24

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że w każdej sytuacji moja mądrość życiowa wzrasta i jest przeze mnie zawsze prawidłowo i optymalnie wykorzystana.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg),  która sprawia, że w każdej sytuacji jej mądrość życiowa wzrasta i jest przez nią zawsze prawidłowo i optymalnie wykorzystana.
 
 
Mądrość życiowa – własna wiedza i doświadczenia życiowe pomagające w podejmowaniu rozsądnych działań i prawidłowych decyzji.