Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-08-22

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że przyswajam sobie szybko i trwale wszelką wiedzę potrzebną mnie teraz lub w przyszłości.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że przyswaja ona sobie szybko i trwale wszelką wiedzę potrzebną jej teraz lub w przyszłości
 
 
Pamięć – zdolność magazynowania i odtwarzania informacji .