Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-08-22

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że szybko i skutecznie uczę się … (np. matematyki, języka angielskiego, zawodu, …)
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że szybko i skutecznie uczy się ona … (np. matematyki, języka angielskiego, zawodu, …)
 
 
Pamięć – zdolność magazynowania i odtwarzania informacji .