Rok pierwszego upublicznienia tematu – 2016

 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że jej poczucie odpowiedzialności za … (np.: rodzinę, dzieci, firmę, itp.), jest prawidłowe, właściwe i … (np.: odpowiednie do aktualnego jej wieku, pełne, całkowite, itp.).

 

Poczucie konieczności, obowiązku moralnego lub prawnego odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji.