Data pierwszego upublicznienia tematu – 2024-05-28

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystko to, co kiedykolwiek mną manipulowało, manipuluje lub będzie manipulowało zamazując moją prawidłową ocenę zdarzeń i obiektywne wyrażanie poglądów jest teraz zawsze i na zawsze przeze nie zignorowane i od teraz zawsze prawidłowo interpretuję każdą sytuację i podejmuję właściwe decyzje.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), ), która sprawia, , że wszystko to, co kiedykolwiek nią manipulowało, manipuluje lub będzie manipulowało zamazując jej prawidłową ocenę zdarzeń i obiektywne wyrażanie poglądów jest teraz zawsze i na zawsze przez nią zignorowane i od teraz ona zawsze prawidłowo interpretuje każdą sytuację i podejmuje właściwe decyzje.
 
 

Najczęściej polaryzacja społeczna występuje wówczas, gdy problemy społeczne wywołujące różnicowanie się postaw dotyczą ważnych sfer życia społecznego, takich jak polityka, religia, seks itp. Podczas polaryzacji tworzą się zazwyczaj w szybkim czasie dwa obozy – przeciwników i zwolenników rozwiązania danego problemu społecznego, przy czym liczba osób wyrażających postawy umiarkowane maleje. Proces polaryzacji bardzo często przyczynia się do wybuchu konfliktów społecznych i degeneraci grup społecznych.