Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-07-14

 

Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie destrukcyjne, niebezpieczne, nieuczciwe, przesadne projekcje rodziców na jej życie są natychmiast zamienione na prawidłowe i właściwe.

 

Jest to nieświadoma (zazwyczaj) projekcja rodziców, na bazie której dziecko zbuduje swoją tożsamość i swój los. Projekcja ta obejmuje czas od 9 miesięcy przed poczęciem do ukończenia pierwszego (a wedle niektórych szkół trzeciego) roku życia. W tym czasie zostaje nam wgrane oprogramowanie na życie.