Data pierwszego upublicznienia tematu – 2021-01-22

 

Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że zawsze unika ona robienia i jest zawsze chroniona przed otrzymywaniem złośliwych, nieprawdziwych, nieprzemyślanych, nierealnych, nieszczerych i bezwstydnych manipulacji, obietnic, przysiąg, zobowiązań, propozycji, plotek i uwag oraz zawsze wszystkie, jej i wobec niej, kiedykolwiek złożone obietnice, przysięgi, zobowiązania, propozycje i uwagi są pozytywne i są teraz i zawsze zrealizowane zgodnie z zapewnieniami a złośliwe, nieprawdziwe, destrukcyjne, obraźliwe, kłamliwe i bezwstydne manipulacje, obietnice, przysięgi, zobowiązania, propozycje, plotki i uwagi są natychmiast zauważone, napiętnowane, odrzucone i zneutralizowane na zawsze w zarodku..