Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-07-02

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że cała moja agresja, oraz moja agresja odziedziczona od wstępnych i moja agresja przekazana zstępnym, jest zamieniona teraz, zawsze i na zawsze na miłość, mądrość, opanowanie i spokój.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że cała jej agresja, oraz jej agresja odziedziczona od wstępnych i jej agresja przekazana zstępnym, jest zamieniona teraz, zawsze i na zawsze na miłość, mądrość, opanowanie i spokój.