Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-05-25

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie chowane moje urazy i urazy wszystkich pokoleń mojej rodziny są teraz i na zawsze uzdrowione i na zawsze zapomniane.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie chowane jej urazy i urazy wszystkich pokoleń jej rodziny są teraz i na zawsze uzdrowione i na zawsze zapomniane.

 

Efekt doznanej niesprawiedliwości. Ludzie chowają urazę, która ich drąży, niszczy im zdrowie, aż po nowotwory, a czasem nawet śmierć; zespół wyobrażeń występujący w podświadomości człowieka przez dłuższy czas, zwłaszcza w następstwie przykrych i ciężkich przeżyć.