Data pierwszego upublicznienia tematu – 2023-10-30

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie,która sprawia, że wszystkie moje długi przeszłości, moje długi przejęte od wstępnych i moje długi przekazane zstępnym są teraz i na zawsze spłacone.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie jej długi przeszłości, jej długi przejęte od wstępnych i jej długi przekazane zstępnym są teraz i na zawsze spłacone.
 
 
Dług – zobowiązanie, na mocy którego wierzyciel może żądać od dłużnika zaspokojenia roszczenia.