Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-05-15

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystkie prezenty dawane i otrzymywane przeze mnie i wszelkie prezenty wręczone we wszystkich pokoleniach mojej rodziny były, są i będą zawsze wolne od jakichkolwiek negatywnych zobowiązań, a wszelkie podjęte tego typu zobowiązania przestają istnieć.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystkie prezenty dawane i otrzymywane przez nią i wszelkie prezenty wręczone we wszystkich pokoleniach jej rodziny były, są i będą zawsze wolne od jakichkolwiek negatywnych zobowiązań, a wszelkie podjęte tego typu zobowiązania przestają istnieć.
 
 
Niektóre otrzymane dary są bardzo zobowiązujące negatywnie. Za otrzymane dobro należy odpłacać się dobrem, ale niekoniecznie tym, którzy nam je dali.