Data pierwszego upublicznienia tematu – 2020-04-22

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że ja i wszystkie dzieci, we wszystkich pokoleniach mojej rodziny, narodzone z piętnem dziecka naprawiającego są od tego piętna teraz, zawsze i na zawsze uwolnione, a za osoby, które miały zastąpić żałoba jest całkowicie odprawiona.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że ona i wszystkie dzieci, we wszystkich pokoleniach jej rodziny, narodzone z piętnem dziecka naprawiającego są od tego piętna teraz, zawsze i na zawsze uwolnione, a za osoby, które miały zastąpić żałoba jest całkowicie odprawiona.
 
 
Dziecko spłodzone po to, żeby zastąpić niedawno zmarłe lub krewnego, po którym nie została odbyta żałoba. Losy zastępczego dziecka nie są zbyt szczęśliwe.