Data pierwszego upublicznienia tematu – 2021-03-10

 
Intencja dla Ciebie:
 
Reiki dla mnie, która sprawia, że wszystko to, co psuje harmonię w moim związku jest teraz, zawsze i na zawsze naprawione lub zlikwidowane.
 
 
Intencja dla innej osoby:
 
Reiki dla (określ jednoznacznie osobę, której robisz zabieg), która sprawia, że wszystko to, co psuje harmonię w jej/jego związku jest teraz, zawsze i na zawsze naprawione lub zlikwidowane.